Verditakst Nesbyen

Geilo Takst AS

Verditakst Nesbyen

Verditakst Nesbyen -Ål – Nore og Uvdal – Geilo – Hallingdal, Gol, Gulsvik, Flå.  Verditaksten vil gi deg en verdivurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen.  Verditakst utføres på bolig, hytte leilighet, landbrukseiendom, mindre næringseiendom m.m

Geilo Takst

medlem i  Bygningsingeniør/sertifisert takstmann MNTF

Verdi- og lånetakst Hol Ål Nore og Uvdal   Verdivurdering Geilo med arealmåling

Våre takstmenn er utdannet og godkjent i TeGoVa som er verdivurdering/verditakst utført etter felles europeisk standard. 

Geilo Takst abonnerer på Eiendomsverdi.no som er et stort oppslagsverk over alle eiendommer i Norge.  Alle salg med faktisk oppnådd salgspris blir straks registrert på eiendommen.  Opplysningene om sammenlignbare priser blir alltid brukt ved verdivurdering av  takstobjektet.

Verdivurdering

Ved enkel verdivurdering av hytten, boligen eller leiligheten blir arealet alltid målt opp for å komme fram til korrekt verdi på bygningene som skal takseres.   Grunnlaget for verditaksten er alltid oppmålt P-Rom som er selve grunnlaget for verdivurderingen.   I tillegg blir beliggenhet, standarden, byggeår, størrelse på S-rom vurdert.

Verdi- og lånetakst eller enkel verdivurdering

Momenter som  også tas i betraktning  utover  størrelse, standard, beliggenhet er hvor godt vedlikeholdt boligen/eiendommen er m.m.

Geilo Takst utfører verdi- og lånetakst i forbindelse med lån, skifte, boligsalg, hyttesalg, skilsmisser m.m .  Verditakst utføres i Hol, Geilo, Ål, Gol, Nesbyen, Hemsedal, Gulsvik, Flå i Hallingdal.

NTF Takstmann  – NORSK TAKST –   medlem i NITO

Kontakt:  97182020  eller  90 20 69 13   E-mail: post@geilotakst.no