Skadetakst

Geilo Takst AS
NTF Takstmann   NITO takst

Sertifisert takstmann/Bygningsingeniør utfører skadetakster på eneboliger, leiligheter, hytter, landbrukseiendommer, næringseiendommer.

Godkjent for taksering av skadetaksering, naturskader, skjønn.

Norsk Naturskadepool – Naturskadeopplæring T2

Opplæring i lovens formål og Landbruksdirektoratets virkeområde, taksering etter naturskadeerstatningsloven,

Avkorting og saksbehandling, Bruksverdi og beregning av denne.  Opplæring lovverk og organisering rundt naturskadepoolens ansvarsområde:

Direktebegrepet, Hovedårsaklæren, Indirekte skader og takstmannens oppgaver, Skadeårsakene, Spesielle skadetemaer, Krav til dokumentasjon og rapporter.

Geilo Takst utfører skadetakst  av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg i Hol, Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal samt Nore og Uvdal, Rødberg og Tunhovd i Numedal