Skadetakst

Geilo Takst AS
Skadetakst  i Hol, Ål, Geilo, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Gol –   medlem i  NORSK TAKST

Sertifisert takstmann/Bygningsingeniør utfører skadetakst på eneboliger, leiligheter, hytter, landbrukseiendommer, næringseiendommer.

Skadetakst

Vi bruker skadeportalen in4mo når forsikringsselskapet har avtale med portalen

Godkjent for taksering av skadetaksering, naturskader, skjønn. Norsk Takst

Norsk Naturskadepool – Naturskadeopplæring T2  Skadetakst hytte og bolig

Norsk NaturskadeSkadetakst Landbruksdirektoratet

Opplæring i lovens formål og Landbruksdirektoratets virkeområde, taksering etter naturskadeerstatningsloven,

Avkorting og saksbehandling, Bruksverdi og beregning av denne.  Opplæring lovverk og organisering rundt naturskadepoolens ansvarsområde:

Direktebegrepet, Hovedårsaklæren, Indirekte skader og takstmannens oppgaver, Skadeårsakene, Spesielle skadetemaer, Krav til dokumentasjon og rapporter.

Geilo Takst utfører skadetakst  av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg i Hol, Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal samt Nore og Uvdal, Rødberg og Tunhovd i Numedal

Ref. Norsk Takst:

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange medlemmer i Norsk takst har spesiell kompetanse på dette feltet.

En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon

I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt med skadespesialister i Norsk takst, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting.