Takstmann

Geilo Takst AS

TAKSTMANN  HOL – ÅL – NORE OG UVDAL

Takstmann   medlem i NORSK TAKST
NTF Takstmann          medlem i    Geilo Takst                

medlem i Nito

    Bygningsingeniør/sertifisert  Takstmann  MNTF  med 18 års erfaring som takstmann

Takstmann Hol  –  Ål  –  Nore og Uvdal

Takserer i Gol, Nesbyen, Flå , er  lokalkjente, kjenner markedet og har lang erfaring i takstbransjen.  Lokalkunnskap er helt avgjørende for taksten.

Å være sertifisert takstmann i Norsk takst/Norges Takseringsforbund er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet.

En sterk posisjon
Tilhørighet i Norsk takst gir viktige fortrinn når en kunde velger takstmann. Forbundet har en sterk posisjon.

Sertifisert takstmann i Norsk takst .  TeGova godkjenning (internasjonal standard)

Det er kun Norsk taksts takstmannsutdanning/Norges Eiendomsakademi/Norsk Takst som kvalifiserer til medlemskap i Norsk takst.  Det sikrer takstfolk med en solid faglig bakgrunn, og en tyngde som gir kundene trygghet for en objektiv og grundig takst.

Vi jobber med taksering i vårt nærområde, er lokalkjente, kjenner markedet og har lang erfaring i bransjen. Lokalkunnskap er helt avgjørende for taksten.

Som autorisert medlem av Norges Takst settes det krav til oss. Vi må holde oss ajour ved jevnlig å etterutdanne oss.

Takstmann sertifisert i Norsk takst har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge.

Norsk Takst er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli medlem, og det stilles høye krav til årlig etter- og videreutdanning.

En profesjonell takstmann er en fri og uavhengig fagmann med strenge krav til egen integritet og faglig kompetanse, og som evner å formidle dette på en lett fattelig måte.

Vår takstmann abonnerer på SINTEF BYGGFORSK SIN BYGGFORSKSERIE  SOM NETTBASERT OPPSLAGSVERK.

Takstmann bruker Takstutstyr
som bl.a: Lasermåler, fuktmåler, digitalkamera, kompass, vater m.m.

Takstmann abonnerer på grunnboksdata online; Norges Eiendommer

Rask levering- Høy kvalitet.  Våre takstmann har nylig vært på kurs i den nye plan-og bygningsloven, TEK 17, SAK 17 m/veil.

TAKSTMANN HOL - ÅL - NORE OG UVDAL
NORSK TAKST
Norges Takseringsforbund
Medlem i NTF