Geilo Takst

Bygningsingeniør/sertifisert TakstmannMNTF med 15 års erfaring som takstmann, utfører eiendomstakser på Geilo, Hol, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Hemsedal og Flå, lokalkjent i Hallingdal og Numedal.

Eiendomstakst

Vi takserer hytter, boliger, leiligheter, tomter, landbrukseiendommer og mindre næringseiendommer m.m

Vi jobber med taksering i vårt nærområde, er lokalkjente, kjenner markedet og har lang erfaring i bransjen.  Lokalkunnskap er helt avgjørende for taksten.

Som autorisert medlem av Norges Takseringsforbund, nå NORSK TAKST, etter sammenslåingen med NITO, settes det krav til oss.  Vi må holde oss ajour ved jevnlig å etterutdanne oss.

En profesjonell takstmann er en fri og uavhengig fagmann med strenge krav til egen integritet og faglig kompetanse, og som evner å formidle dette på en lett fattelig måte.

Det er trygt å få takst fra oss:  Vi er dekket av NTF s sine felles forsikringsvilkår.  Det er en garanti for deg som kunde.

Rask levering – Høy kvalitet.

Man må ha bestått eksamen ved takstmannskolen og være sertifisert for å bli medlem i NTF, som er Norges eldste og mest tradisjonelle takseringsforbund med over 1600 medlemmer.

Vi er direkte knyttet opp via internet mot Norges offisielle grunnbok, eiendomsregisteret, som inneholder bl.a. opplysninger om hjemmel, pengeheftelser, servitutter, og andre forpliktelser som påhviler den enkelte eiendom.  Vi kan tilby bekreftede og ubekreftede utskrifter fra disse registre.

Arvetakst

 

Arvetakst
Arvetakst

Vi utfører arvetakster i forbindelse med overføring av eiendom til neste generasjon, i forbindelse med skifte m.m. Kontakt oss hvis det er behov for hjelp til utregning av boplikt m.m i forbindelse med eiendomsoverdragelse.

Arv kan være et ømfintlig tema

De største verdiene i et arveoppgjør er ofte knyttet til fast eiendom.  Det er ikke alltid enkelt å fordele hus og hytte uten at det oppstår konflikter.  Men det er mulig å planlegge arveoppgjør, og dermed gjøre dem mindre friksjonsfylte.

 

Geilo Takst utfører arvetakst av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg i Hol, Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal samt Nore og Uvdal, Rødberg og Tunhovd i Numedal

 

 

 

Boligsalgsrapport

Geilo Takst AS
NTF Takstmann             NORSK TAKST           NITO takst

Kontakt:  97 18 20 20  eller 90 20 69 13.  E-mail:  post@geilotakst.no

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er resultatet av samarbeidet mellom takstorganisasjonene i Norge.  Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand.  Kan evt. leveres med verdivurdering eller arealberegning.

Geilo Takst utfører boligsalgsrapport av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg i Hol, Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal og Nore og Uvdal, Rødberg, Tunhovd i Numedal

 

Verdi- og lånetakst

Geilo Takst AS
NTF Takstmann  –   NITO  takst

Kontakt:  97182020  eller  90 20 69 13   E-mail: post@geilotakst.no

Verditaksering – Lånetakst

En verditakst av din bolig, hytte, leilighet, landbrukseiendom eller næringseiendom vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen.  Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt boligen/eiendommen er m.m.

Geilo Takst utfører verdi- og lånetakst i forbindelse med lån, skifte, boligsalg, hyttesalg, skilsmisser m.m  i Hol, Geilo, Ål, Gol, Nesbyen, Hemsedal, Flå i Hallingdal og Nore og Uvdal i Numedal

 

Tilstandsrapport

Geilo Takst AS
NTF  TAKSTMANN     NORSK TAKST      NITO TAKST

Kontakt:  97 18 20 20   eller  90 20 69 13 .  E-mail : post@geilotakst.no

Tilstandsrapport:

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen, hytten, leiligheten, landbrukseiendommen, eller næringseiendommen.  Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet og er uavhengig av markedskonjukturene.

Verditakst med tilstandsrapport

Kombinasjonen av disse to rapportene benyttes ofte i forbindelse med salg av bolig/næringseiendom.

Geilo Takst utfører tilstandsrapport av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg i Hol, Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal og Nore og Uvdal, Rødberg, Tunhovd i Numedal