Geilo Takst

 

Geilo Takst AS
Eiendomstakst

Bygningsingeniør/sertifisert Takstmann MNTF med 15 års erfaring som takstmann, utfører eiendomstakster på Geilo, Hol, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, lokalkjent i Hallingdal.
38 års lokal-kunnskap, 40 års erfaring fra bransjen.
tlf: 97 18 20 20 eller tlf 90 20 69 13

EIENDOMSTAKST

Eiendomstakst utføres på :
ENEBOLIGER, HYTTER, LEILIGHETER, LANDBRUKSEIENDOMMER OG MINDRE NÆRINGSEIENDOMMER  M.M.

I KORTE TREKK INNEHOLDER DE ULIKE EIENDOMSTAKSTENE FØLGENDE:

VERDI- OG LÅNETAKST,

TILSTANDSRAPPORT,

BOLIGSALGSRAPPORT,

LANDBRUKSTAKSTER,

SKADETAKSERING,

SKJØNN, NATURSKADE,

TOMTETAKSTER,

FORHÅNDSTAKSTER,

ARVETAKST,

REKLAMASJON

 

 

eiendomstakst av hytter, eneboliger, leiligheter

Vi jobber med taksering i vårt nærområde, er lokalkjente, kjenner markedet og har lang erfaring i bransjen.  Lokalkunnskap er helt avgjørende for taksten.

Som autorisert medlem av Norges Takseringsforbund, nå NORSK Eiendomstaks GeiloTAKST, etter sammenslåingen med Nito, settes det krav til oss.  Vi må holde oss ajour ved jevnlig å etterutdanne oss.

Eiendomstakst leilighetEn profesjonell takstmann er en fri og uavhengig fagmann med strenge krav til egen integritet og faglig kompetanse, og som evner å formidle dette på en lett fattelig måte.

Det er trygt å få takst fra oss: Vi er dekket av NTF s sine felles

Sertifisert for Eiendomstakst

forsikringsvilkår.  Det er en garanti for deg som kunde.

Rask levering- Høy kvalitet.  Man må ha bestått eksamen ved takstmannskolen og være sertifisert for å bli medlem i NTF, som er Norges eldste og mest tradisjonelle takseringforbund med over 1600 medlemmer.

Norges eiendommer – Grunnboksdata online:

Vi er direkte knyttet opp via internet mot Norges offisielle grunnbok.  Eiendomsreisteret, som inneholder bl.a. opplysninger om hjemmel, pengeheftelser, servitutter, og andre forpliktelser som påhviler den enkelte eiendom.  Vi kan tilby bekreftede og ubekreftede utskrifter fra disse registre.

 

DNV-GL godkjent
Det Norske Veritas
Norsk Takst
NORSK TAKST
Norges Takseringsforbund
Medlem i NTF

 

Skadetakst

Geilo Takst AS
NTF Takstmann

Sertifisert takstmann/Bygningsingeniør utfører skadetakster på eneboliger, leiligheter, hytter, landbrukseiendommer, næringseiendommer.

Godkjent for taksering av skadetaksering, naturskader, skjønn.

Norsk Naturskadepool – Naturskadeopplæring T2

Opplæring i lovens formål og Landbruksdirektoratets virkeområde, taksering etter naturskadeerstatningsloven,

Avkorting og saksbehandling, Bruksverdi og beregning av denne.  Opplæring lovverk og organisering rundt naturskadepoolens ansvarsområde:

Direktebegrepet, Hovedårsaklæren, Indirekte skader og takstmannens oppgaver, Skadeårsakene, Spesielle skadetemaer, Krav til dokumentasjon og rapporter.

Geilo Takst utfører skadetakst  av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg i Hol, Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal samt Nore og Uvdal, Rødberg og Tunhovd i Numedal

 

 

Om oss

Geilo Takst AS
NTF Takstmann

Kontakt: tlf. 97 18 20 20 eller 90 20 69 13

Vi er lokalkjente takstmenn i vårt nærområde som er Geilo, Hol, Ål, Gol, Nesbyen og Flå i Hallingdal samt Tunhovd, Rødberg og Nore og Uvdal  i Numedal.  Vi utfører alle typer eiendomstakster:

Referanser

Magne Sæther: Bygningsingeniør/Sertifisert takstmann MNTF:

Mange års erfaring som leder i bygg- og anleggsbransjen.  Flere år som ingeniør på teknisk etat i flere kommuner, bl.a. tekn. etat i Hol.

15 års erfaring i taksering av hytter, boliger, landbruk for advokater, meglere, banker, forsikringsselskap, forvaltere og offentlige etater, hus- og hytteeiere samt eiendomsselskaper.

Utdannet og godkjent i skadetakst, verdi- og lånetakst, boligsalgsrapport, tilstandsrapport, reklamasjon, salgstakst, arvetakst, takst ved skilsmisseoppgjør, landbrukstakst, kurs i energimerking, reklamasjon, den nye plan- og bygningsloven, tek 17, sak 17 m.m

Kari Sæther: Sertifisert takstmann MNTF:

Mange år i bygg- og anleggsbransjen.  Flere år i offentlige etater.

Utdannelse og erfaring i økonomi, videreutdanning/kurs i bygningsteknikk,  15 års erfaring i taksering av hytter, boliger, landbruk for advokater, meglere, banker, forsikringsselskap, forvaltere og offentlige etater, hus- og hytteeiere samt eiendomsselskaper.

Utdannet og godkjent i verdi- og lånetakst, boligsalgsrapport, tilstandsrapport, reklamasjon, salgstakst, arvetakst,  reklamasjon, den nye plan- og bygningsloven, TEK 17, SAK 17. m.m

Verdi- og lånetakst

Geilo Takst AS
NTF Takstmann

Kontakt:  97182020  eller  90 20 69 13   E-mail: geilo.bc@online.no

Verditaksering – Lånetakst

En verditakst av din bolig, hytte, leilighet, landbrukseiendom eller næringseiendom vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen.  Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt boligen/eiendommen er m.m.

Geilo Takst utfører verditakst av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg i Hol, Geilo, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal og Nore og Uvdal i Numedal

 

Geilo Takst AS
Eiendomstakst

Bygningsingeniør/sertifisert Takstmann MNTF med 15 års erfaring som takstmann, utfører eiendomstakster på Geilo, Hol, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, lokalkjent i Hallingdal.
38 års lokal-kunnskap, 40 års erfaring fra bransjen.
tlf: 97 18 20 20 eller tlf 90 20 69 13

EIENDOMSTAKST

Eiendomstakst utføres på :
ENEBOLIGER, HYTTER, LEILIGHETER, LANDBRUKSEIENDOMMER OG MINDRE NÆRINGSEIENDOMMER  M.M.

I KORTE TREKK INNEHOLDER DE ULIKE EIENDOMSTAKSTENE FØLGENDE:

VERDI- OG LÅNETAKST,

TILSTANDSRAPPORT,

BOLIGSALGSRAPPORT,

LANDBRUKSTAKSTER,

SKADETAKSERING,

SKJØNN, NATURSKADE,

TOMTETAKSTER,

FORHÅNDSTAKSTER,

ARVETAKST,

REKLAMASJON

 

 

eiendomstakst av hytter, eneboliger, leiligheter

Vi jobber med taksering i vårt nærområde, er lokalkjente, kjenner markedet og har lang erfaring i bransjen.  Lokalkunnskap er helt avgjørende for taksten.

Som autorisert medlem av Norges Takseringsforbund, nå NORSK Eiendomstaks GeiloTAKST, etter sammenslåingen med Nito, settes det krav til oss.  Vi må holde oss ajour ved jevnlig å etterutdanne oss.

Eiendomstakst leilighetEn profesjonell takstmann er en fri og uavhengig fagmann med strenge krav til egen integritet og faglig kompetanse, og som evner å formidle dette på en lett fattelig måte.

Det er trygt å få takst fra oss: Vi er dekket av NTF s sine felles

Sertifisert for Eiendomstakst

forsikringsvilkår.  Det er en garanti for deg som kunde.

Rask levering- Høy kvalitet.  Man må ha bestått eksamen ved takstmannskolen og være sertifisert for å bli medlem i NTF, som er Norges eldste og mest tradisjonelle takseringforbund med over 1600 medlemmer.

Norges eiendommer – Grunnboksdata online:

Vi er direkte knyttet opp via internet mot Norges offisielle grunnbok.  Eiendomsreisteret, som inneholder bl.a. opplysninger om hjemmel, pengeheftelser, servitutter, og andre forpliktelser som påhviler den enkelte eiendom.  Vi kan tilby bekreftede og ubekreftede utskrifter fra disse registre.

 

DNV-GL godkjent
Det Norske Veritas
Norsk Takst
NORSK TAKST
Norges Takseringsforbund
Medlem i NTF