Boligsalgsrapport

Geilo Takst ASBoligsalgsrapport  Hol – Ål – Nore og Uvdal

Boligsalgsrapport i Hol – Ål – Nore og Uvdal.    Takserer også i Nesbyen, Gol, Gulsvik, Flå og Hemsedal. Rapporten er resultatet av samarbeidet mellom takstorganisasjonene i Norge.  Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand.  Kan evt. leveres med verdivurdering eller arealberegning.

Boligsalgsrapport fra Norsk takst er basert på NS 3600Geilo Takst

Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.
I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.
Lett å gjøre seg kjent med de viktigste forholdene ved boligen

Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir således systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig.

For enkel lesbarhet har boligsalgsrapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår. Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.

Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.  Viser ellers til nærmere beskrivelse under Norsk Takst

Geilo Takst utfører boligsalgsrapport av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg  Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal , Rødberg, Tunhovd i Numedal