Eiendomstakst

Geilo Takst AS

Eiendomstakst  Hol – Ål – Nore og Uvdal

Eiendomstakst Hol – Ål – Nore og Uvdal:  Boligtaksering – Verdi-  Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.  Geilo Takst takserer også på Geilo – Nesbyen – Gol – Flå – Hemsedal.

Boligtaksering – Tilstandsrapport  Geilo Takst
Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

Eiendomstakst – Skadetakst

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange NTF-medlemmer har spesiell kompetanse på dette feltet.

Eiendomstakst – Skjønn

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange NTF-medlemmer har spesiell kompetanse på dette feltet. Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform.

Naturskade (l.dir.)  Godkjenning i Landbruksdirektoratet

Eiendomstakst Hol - Ål - Nore og Uvdal

Hvem kan søke naturskadeerstatning?

Alle privatpersoner kan søke erstatning hos statens naturskadeordning. Private selskaper, sammenslutninger, stiftelser og veilag kan også søke om erstatning. Skade på statlig og kommunal eiendom dekkes ikke.

Utbetaling

For å få utbetalt tilkjent erstatning må du dokumentere reparasjonsutgiftene dine.

Bruksverdi

Gjenopprettingskostnaden staten kan erstatte kan ikke være vesentlig høyere enn den økonomiske bruksverdien til det objektet som er skadet. Dette er en begrensning vedtatt i naturskadeerstatningsloven. Derfor er det nødvendig og viktig å gi opplysninger om bruksverdien når du søker om naturskadeerstatning.

Dekning gjennom privat forsikring eller statlig erstatning?

I Norge har vi en todelt erstatningsordning etter naturskader. Hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke.

Dokumenter skaden

Når du søker om naturskadeerstatning er det viktig at du beskriver og dokumenterer skaden godt.

Naturulykker i Norge

Norge har alltid opplevd mye ekstremvær, enten det er stormer inn fra Norskehavet eller lavtrykk som fyller vassdragene våre. De vanligste formene for naturulykker i Norge er storm, flom og skred. Her er noen av de største registrerte naturulykkene gjennom historien.

Mest omfattende erstatningsordning

Naturskadeordningen i Norge er unik i global sammenheng. Ingen andre land har en like omfattende erstatningsordning for naturskader. Statens naturskadeordning og naturskadeforsikringen dekker de fleste skader på grunn og byggverk som skyldes naturskade.

Viser til mer detaljerte beskrivelser under Naturskadeordningen i Landbruksdirektoratet

Naturskade (NNP)  Godkjenning i Naturskadepoolen

Naturskade

Hva er Norsk Naturskadepool?

Ting i Norge og Svalbard som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av  annen forsikring.

Naturskader og erstatning

Enkelte strøk av landet vårt er særlig utsatt for naturulykker. I kyststrøkene er det storm- og rasskadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade.

Geilo Takst utfører eiendomstakster av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg i Hol, Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal samt Nore og Uvdal, Rødberg og Tunhovd i Numedal

Takstmann Norsk Takst    medlem i NITO