Landbrukstakst

Geilo Takst AS
NTF Takstmann  NITO takst    Norsk Takst

Landbrukstaksering

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger.

Taksering av landbrukseiendommer

Taksering og verdsetting av landbrukseiendommer utføres av godkjent takstmann. Takstmannen er sertifisert for taksering av landbrukseiendommer og medlem i Norges Takseringsforbund, nå Norsk Takst.  Forbundet følger kontinuerlig opp med informasjon igjennom rundskriv, fagdager og etterutdanningskurs, slik at takstmann hele tiden er oppdatert i faget.

Landbrukstakst er en takst (verdisetting) av en landbrukseiendom hvor hele eiendommen blir taksert.  Dette gjelder både utmark, skog, dyrka mark og bygningene som er på eiendommen.

Verdisetting av landbrukseiendom (gårdsbruk) har man behov for ved:

Salg av eiendommen

Verdisetting av eiendommen ved eiendomsoverdragelse.

Odelstakst

Verdisetting av eiendommen ved arveoppgjør

Ved opptak eller refinansering av lån på eiendommen

Konsesjonstakst.

 

Geilo Takst utfører takst av landbrukseiendommer i Hol, Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal samt Nore og Uvdal, Rødberg og Tunhovd i Numedal