Verdivurdering

Verdivurdering Geilo Hol Ål Nore og Uvdal Nesbyen Flå

VERDIVURDERING MED AREALMÅLING

Verdivurdering Geilo Hol Ål med arealmåling utføres av Bygningsingeniør/sertifisert takstmann MNTF medlem i Norsk takst Verdivurdering Geilo Hol Ål Nore og Uvdal Nesbyen Flå

Geilo Takst utfører verdivurdering på hytter, boliger, leiligheter m.m i forbindelse med lån, skifte, boligsalg, hyttesalg, skilsmisser m.m .  Verdivurdering utføres i Hol, Geilo, Ål, Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, Hemsedal, Gulsvik, Flå i Hallingdal.

Oppmåling av areal.

En verdivurdering må alltid inneholde opplysninger om areal (BTA), P-rom (bo-areal), S-rom , bruksareal (BRA) for å komme fram til riktig verdi. Ved befaring måler takstmann alltid opp arealet.

Flere faktorer ved verdivurderingen:

En må ta hensyn til beliggenhet, standard, byggeår, om det er utført regelmessig vedlikehold og sammenlignbare priser.

Sammenlignbare priser ved fastsettelse av verdi:

Geilo Takst abonnerer på Eiendomsverdi.no som er et stort oppslagsverk over alle eiendommer i Norge.  Alle salg med faktisk oppnådd salgspris blir straks registrert på eiendommen. 

TeGoVa:

Våre takstmenn er utdannet og godkjent i TeGoVa som er verditakst utført etter felles europeisk standard

Verdivurdering Geilo

Takstutstyr
som vi bruker i forbindelse med taksten er: Lasermåler, digitalkamera m.m.

Sitat: Boligtakst Norsk takst:

«rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstand- eller Boligsalgsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst. «

Takstmann Hol  –  Ål  –  Nore og Uvdal

Takserer i Gol, Nesbyen, Flå , er  lokalkjente, kjenner markedet og har lang erfaring i takstbransjen.  Lokalkunnskap er helt avgjørende for taksten.

NTF Takstmann  – medlem i NORSK TAKST –   medlem i NITO

Kontakt:  97182020  eller  90 20 69 13   E-mail: post@geilotakst