Byggelånskontroll

Byggelånsoppfølging Hallingdal

Byggelånskontroll i Hallingdal og Numedal

Geilo Takst Byggelånskontroll
Sertifisert takstmann/medlem i Norsk Takst

Geilo Takst utfører byggelånsoppfølging i Hallingdal og Numedal , Geilo, Hol, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Hemsedal, dvs. oppfølging av innvilget byggelån for bygging av hytte, bolig m.m i byggetiden.

Hva er et byggelån?:

Et kortsiktig lån i forbindelse med bygging av hytte eller bolig m.m., som blir utbetalt etter hvert som byggearbeidet går fremover og fakturaer skal betales.

Etter endt byggeperiode omgjøres byggelånet til ordinært lån når banken har mottatt ferdigattest og godkjent sluttkontroll fra byggelånskontrollør.

Godkjent takstmann i TeGoVa

Byggelånskontrolløren sammen med banken, påser at vilkårene for åpning av byggelånet er til stede . Byggelånskontrolløren vurderer verdien av arbeider som er tilført byggeplassen. På bakgrunn av denne vurderingen skal byggelånskontrolløren godkjenne fakturaer for utbetaling. Byggelånsoppfølgingen trenger ikke å inneholde godkjenning av fakturaer, bare eventuell kontroll over verdier som er tilført byggeprosjektet slik at det ikke blir betalt ut for mye.

Bank som långiver har sikkerhet for at prosjektet går som planlagt og at byggelånet blir benyttet i tråd med forutsetningene i lånetilsagnet.

For kunde sikres det at utbetalinger skjer i henhold til inngåtte kontrakter og at utbetalinger ikke skjer uten at tilsvarende har blitt tilført bygget.

Tjenesten/skjematuret benyttes kun av takstmenn med nødvendig sertifisering som takstmann/takstingeniør i Norsk Takst.

BYGGELÅNSKONTROLL i Hallingdal og Nore og Uvdal

Hvorfor byggelånskontroll?

Banken ønsker en ekstern kontroll av byggelån i byggetiden

Kontroll av utbetalinger i prosjektet målt opp mot produksjon og fremdrift på byggeplassen.

Kontroll for å unngå overbelastning av byggelånskontoen.

Kontroll av at det ikke betales for mer enn det som til enhver tid er tilført av verdier på byggeplassen. Ved problemer hos leverandør (insolvens) er dette svært viktig.

Byggelånsoppfølging kan ikke forveksles med tilstandsrapport på bygget.