Byggelånskontroll i Hallingdal og Numedal

Byggelånsoppfølging Hallingdal

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll i Hallingdal og Numedal

Geilo Takst Byggelånskontroll
Sertifisert takstmann/medlem i Norsk Takst

Geilo Takst utfører byggelånskontroll i Hallingdal og Numedal , Geilo, Hol, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Hemsedal, dvs oppfølging av innvilget byggelån for bygging av hytte, bolig m.m i byggetiden.

Hva er et byggelån:

Et kortsiktig lån i forbindelse med bygging av hytte eller bolig m.m., som blir utbetalt etter hvert som byggearbeidet går fremover og fakturaer skal betales.

Etter endt byggeperiode omgjøres byggelånet til ordinært lån når banken har mottatt ferdigattest og godkjent sluttkontroll fra byggelånskontrollør.

Byggelånskontrolløren sammen med banken, påser at vilkårene for åpning av byggelånet er til stede . Byggelånskontrolløren vurderer verdien av arbeider som er tilført byggeplassen. På bakgrunn av denne vurderingen skal byggelånskontrolløren godkjenne fakturaer for utbetaling.

Bank som långiver har sikkerhet for at prosjektet går som planlagt og at byggelånet blir benyttet i tråd med forutsetningene i lånetilsagnet.

For kunde sikres det at utbetalinger skjer i henhold til inngåtte kontrakter og at utbetalinger ikke skjer uten at tilsvarende har blitt tilført bygget.

Tjenesten/skjematuret benyttes kun av takstmenn med nødvendig sertifisering som takstmann/takstingeniør i Norsk Takst.

Hvorfor byggelånskontroll?

Banken ønsker en ekstern kontroll av byggelån i byggetiden

Kontroll av utbetalinger i prosjektet målt opp mot produksjon og fremdrift på byggeplassen.

Kontroll for å unngå overbelastning av byggelånskontoen.

Kontroll av at det ikke betales for mer enn det som til enhver tid er tilført av verdier på byggeplassen. Ved problemer hos leverandør (insolvens) er dette svært viktig.

Geilo Takst takserer eiendommer i Hallingdal og Nore og Uvdal