Verdi- og lånetakst

Geilo Takst AS
NTF Takstmann

Kontakt:  97182020  eller  90 20 69 13   E-mail: geilo.bc@online.no

Verditaksering – Lånetakst

En verditakst av din bolig, hytte, leilighet, landbrukseiendom eller næringseiendom vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen.  Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt boligen/eiendommen er m.m.

Geilo Takst utfører verditakst av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg i Hol, Geilo, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal og Nore og Uvdal i Numedal